Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Ryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy, przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) - pobierz plik
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm) - pobierz plik

Zasady przyznawania

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
 3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., (M.P. 2019 poz. 402) wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł na miesiąc
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł na miesiąc
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł na miesiąc

Miejsce złożenia wniosku

Mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski mogą złożyć wniosek o dodatek energetyczny w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 25 - pokój nr 11.

Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania.

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies