Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Świadczenia wychowawcze 500+

Program "Dobry Start"

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

WKŁADKA do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - w przypadku składania wniosku na 6 i kolejne dziecko

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka („tzw. Becikowe”) - pobierz plik
 • Zaświadczenie potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późni. zm.) - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - pobierz plik
 • Oświadczenie o nabyciu dochodu - pobierz plik
 • Zaświadczenie o dochodzie nabytym - pobierz plik

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - pobierz plik
 • Oświadczenie o nabyciu dochodu 2018/2019 - pobierz plik
 • Oświadczenie o nabyciu dochodu na okres zasiłkowy 2019/2020- pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późni. zm.) - pobierz plik

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - pobierz plik
 • Zaświadczenie potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - pobierz plik
 • Zaświadczenie/ oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - pobierz plik
 • Zaświadczenie o dochodzie nabytym - pobierz plik

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - pobierz plik

Świadczenie pielęgnacyjne

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - pobierz plik
 • Oświadczenie rolnika/ małżonka rolnika/domownika o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/zaprzestaniu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - pobierz plik
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - pobierz plik

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - pobierz plik
 • Oświadczenie rolnika/ małżonka rolnika/domownika o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/zaprzestaniu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - pobierz plik
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późni. zm.) - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pobierz plik

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - pobierz plik

Jednorazowe świadczenie „za życiem”

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - pobierz plik
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie - pobierz plik
 • Zaświadczenie potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - pobierz plik

Fundusz alimentacyjny

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późni. zm.) - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - pobierz plik
 • Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - pobierz plik
 • Zaświadczenie o dochodzie nabytym - pobierz plik

Karta dużej rodziny

Karta rodziny wielodzietnej

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek energetyczny

W tym dziale

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies