Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie Małopolskim

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25, 39-120 Sędziszów Małopolski, tel. 17 2216588, 17 7839015;

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim jest Pani Teresa Curzytek, tel. 600808605, email: curzytekteresa@o2.pl;

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń
  z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń z działu świadczeń rodzinnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń, np. banki, KRUS, ZUS, organy administracji, urząd skarbowy, policja, oświata;

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 1. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Grzegorz Wszołek
Dyrektor
MGOPS w Sędziszowie Małopolskim

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies