Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

„SaMoWaR - Sędziszowski Model Wsparcia Rodziny"

Gmina Sędziszów Małopolski / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim informuje, że od 01.03.2017r. do 28.02.2018r. realizuje projekt pt. „SaMoWaR ­- Sędziszowski Model Wsparcia Rodziny” na podstawie umowy nr RPPK.080400-18-0015/16-00 z dnia 28.03.2017r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Celem projektu jest poprawne funkcjonowanie 12 rodzin (48 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Sędziszów Małopolski poprzez upowszechnienie wysokiej jakości usług społecznych i usług wsparcia rodziny oraz wzrost kompetencji rodzicielskich, wychowawczych i partnerskich rodziców i opiekunów.

W ramach projektu przewidziane zostały działania zmierzające do budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem, rodziną oraz rozwój umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

Cele projektu będą realizowane poprzez uruchomienie działań:

 1. Ścieżka wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 2. Wsparcie rozwojowe dzieci
 3. Terapie dla osób uzależnionych, terapie dla par i grupy wsparcia dla niepełnych rodzin
 4. Wyjazd integracyjno-korekcyjny
 5. Pomoc finansowa

Adresatami projektu są:

 1. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Sędziszów Małopolski
 2. Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
 3. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Beneficjenci objęci zostaną pomocą finansową na pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie (w tym koszty dojazdów) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - 251 867,57 PLN
 • Wkład własny Gminy Sędziszów Małopolski / M-GOPS w Sędziszowie Małopolskim - 16 220,28 PLN

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp., ul.3 Maja 25, pokój nr 25 lub telefonicznie 17 22 16 620, mgops@sedziszow-mlp.pl

Załączniki

Podsumowanie zrealizowanego projektu SaMoWaR

01.03.2018 r.

Gmina Sędziszów Małopolski/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim w okresie od 01.03.2017r. do 28.02.2018r. zrealizował projekt pt. „SaMoWaR ­-  Sędziszowski  Model Wsparcia Rodziny” na podstawie umowy nr RPPK.080400-18-0015/16-00 z dnia 28.03.2017r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Ścieżka rozwojowa dla dzieci - zadanie z projektu SaMoWaR

19.02.2018 r.

Realizując projektu pt. „SaMoWaR ­-  Sędziszowski  Model Wsparcia Rodziny” w okresie od 02.11.2017r. do 15.02.2018r. zostało wdrożone i zrealizowane zadanie nr 2 – Ścieżka rozwojowa dla dzieci.

Terapie i grupy wsparcia- zadanie w ramach projektu SaMoWaR

26.01.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim informuje, że w związku z realizacją projektu pt. „SaMoWaR ­-  Sędziszowski  Model Wsparcia Rodziny”  na podstawie umowy nr RPPK.080400-18-0015/16-00 z dnia 28.03.2017r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w okresie od 13.10.2017r. do  19.01.2018r. zostało zrealizowane zadania nr 3 – Terapie i grupy wsparcia.

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies