Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018r. wynosi 184,42zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na wysokość dochodów.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek z następującymi załącznikami:

 • kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności albo
 • kserokopią orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
  • kserokopią orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że:
  „Nie pobieram dodatku pielęgnacyjnego ani zasiłku pielęgnacyjnego z innego źródła.
  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • kserokopia decyzji o przyznaniu renty bądź emerytury;
 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów do wglądu.

Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies